افزيش قيمت بسته هاي TD-LTE مبين نت

با اعلام رسمي سايت مبين نت طرح هاي TD-LTE مبين نت با افزايش قيمت همراه بوده و ليست قيمت هاي جديد TD-LTE مبين نت به شرح زير مي باشد.

بسته كامل-اماني- TD-LTE :

3 ماهه با سرعت 4 تا 40 مگابيت بر ثانيه و 100GB ترافيك+100GB ترافيك شبانه به همراه مودم

500000تومان

6 ماهه با سرعت 4 تا 40 مگابيت بر ثانيه و 400GB ترافيك+400GB ترافيك شبانه به همراه مودم

800000 تومان

12 ماهه با سرعت 4 تا 40 مگابيت بر ثانيه و 600GB ترافيك+600GB ترافيك شبانه به همراه مودم

1000000تومان

لازم به توضيح است هزينه راه اندازي به مبلغ 30000نومان و %9 ماليات به هر يك از طرح هاي بالا اضافه مي گردد.

توسعه ارتباطات كيا عامليت مبين نت در ايران

دیدگاهی بنویسید