تغییر طرح های تمدید مبین نت

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

تغییر طرح های تمدید مبین نت از نیمه اردیبهشت

طبق بخشنامه شرکت مبین نت طرح های تمدید مبین نت بالاخص طرح های فقط ویژه مشترکین TD، از نیمه اردیبهشت تغییر یافته اند. جهت اطلاع از آخرین طرح های تمدید به لینک طرحهای تمدید مبین نت مراجعه کنید.

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران

دیدگاهی بنویسید