تغییر مبلغ طرحها و بیعانه مودم سرویسهای مبین نت

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

مبین نت در راستای رفاه مشترکین با توجه به افزایش هزینه مودم ها و تغییر قیمت طرحها در اواخر سال آینده ،  مبلغ طرحهای خود را مبلغ 100 هزار تومان کاهش داد و در ازای آن مبلغ اضافه شده را به مبلغ بیعانه مودم اضافه نمود که هر زمان مشترک تمایل به تمدید سرویس خود را نداشته باشد می تواند مودم را عودت و مبلغ بیعانه جدید به مبلغ 250000 تومان را عودت نماید .

شرکت توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت

دیدگاهی بنویسید