آدرس دفتر مرکزی  عامل مبین نت  در اصفهان : چهارباغ بالا – مجتمع باران – طبقه 5 – واحد 32
تلفن تماس :35035 -031     36674752-031 
سامانه پیام کوتاه :10003135035
ارتباط مجازی :09103135035