• در قیمت‌ها سهم مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) محاسبه نشده است
  • هزینه‌ نصب مودم در تمامی شهرهای تحت پوشش TD-LTE مبین نت ۲۰۰,۰۰۰ ریال است که هنگام نصب دریافت می‌شود.
  • در طرح ویژه TD-LTE، مصرف از ساعات ۲ تا ۷ صبح رایگان است و مشترکین می‌توانند از ۱۰ گیگابایت حجم رایگان در ساعات شبانه استفاده کنند.
  •  استفاده از حجم شبانه رایگان، تنها در صورت فعال بودن طرح اشتراکی و عدم اتمام حجم ترافیک روزانه امکان‌پذیر است.