مودم جیبی + طرح 1 ماهه 100 گیگ
مودم جیبی + طرح 1 ماهه 100 گیگ

هزینه طرح:390000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:36900 تومان

not rated تومان446,900 اطلاعات بیشتر
مودم جیبی 360 + طرح  ورود 1 ماهه 100 گیگ
مودم جیبی 360 + طرح ورود 1 ماهه 100 گیگ

هزینه طرح:440000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:41400 تومان

not rated تومان501,400 اطلاعات بیشتر
مودم جیبی 360 + طرح  ورود 4 ماهه 300 گیگ
مودم جیبی 360 + طرح ورود 4 ماهه 300 گیگ

هزینه طرح:592000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:55080 تومان

not rated تومان667,080 اطلاعات بیشتر
مودم جیبی 360 + طرح  ورود 6 ماهه 500 گیگ
مودم جیبی 360 + طرح ورود 6 ماهه 500 گیگ

هزینه طرح:752000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:69480 تومان

not rated تومان841,480 اطلاعات بیشتر
مودم جیبی+طرح 4 ماهه 300 گیگ
مودم جیبی+طرح 4 ماهه 300 گیگ

هزینه طرح:552000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:51480 تومان

not rated تومان623,480 اطلاعات بیشتر
مودم جیبی+طرح 6 ماهه 500 گیگ
مودم جیبی+طرح 6 ماهه 500 گیگ

هزینه طرح:712000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:658800 تومان

not rated تومان797,880 اطلاعات بیشتر
حراج! مودم رومیزی TD_LTE مبین نت با طرح ورود یک ساله 600 گیگا بایت
مودم رومیزی TD_LTE مبین نت با طرح ورود یک ساله 600 گیگا بایت

بیعانه مودم:250000 تومان

هزینه طرح:750000 تومان

هزینه نصب:30000 تومان

مالیات:67500تومان

not rated تومان1,100,200 تومان991,200 افزودن به سبد خرید
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت  با طرح ورود 3 ماهه 100 گیگابایت
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت با طرح ورود 3 ماهه 100 گیگابایت

بیعانه مودم:250000 تومان

هزینه طرح 250000 تومان

هزینه نصب:30000 تومان

مالیات:22500 تومان

 

not rated تومان555,200 افزودن به سبد خرید
حراج! مودم رومیزی TD-LTE مبین نت با طرح ورود شش ماهه 400 گیگ
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت با طرح ورود شش ماهه 400 گیگ

بیعانه مودم : 250000 تومان

هزینه طرح : 550000 تومان

هزینه نصب و فعالسازی : 30000 تومان

مالیات : 49500 تومان

not rated تومان882,200 تومان773,200 افزودن به سبد خرید
حراج! مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی  (huawei ) با طرح 360 ورود 1 ساله 600 گیگ
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei ) با طرح 360 ورود 1 ساله 600 گیگ

بیعانه مودم:250000 تومان

هزینه طرح:850000 تومان

هزینه نصب:30000 تومان

مالیات:76500 تومان

not rated تومان1,209,200 تومان1,100,200 افزودن به سبد خرید
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei ) با طرح 360 ورود سه ماهه 100 گیگ
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei ) با طرح 360 ورود سه ماهه 100 گیگ

بیعانه مودم:250000 تومان

هزینه طرح:350000 تومان

هزینه نصب:30000 تومان

مالیات:31500 تومان

not rated تومان664,200 افزودن به سبد خرید
حراج! مودم رومیزیTD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی  (huawei ) با  طرح سرویس 360 شش ماهه 400 گیگ
مودم رومیزیTD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei ) با طرح سرویس 360 شش ماهه 400 گیگ

بیعانه مودم:250000 تومان

هزینه طرح:650000 تومان

هزینه نصب:30000 تومان

مالیات:58500 تومان

not rated تومان991,200 تومان882,200 افزودن به سبد خرید