مودم جیبی 360 + طرح  ورود 1 ماهه 100 گیگ
مودم جیبی 360 + طرح ورود 1 ماهه 100 گیگ

هزینه طرح:440000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:41400 تومان

not rated تومان501,400 اطلاعات بیشتر
مودم جیبی 360 + طرح  ورود 4 ماهه 300 گیگ
مودم جیبی 360 + طرح ورود 4 ماهه 300 گیگ

هزینه طرح:592000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:55080 تومان

not rated تومان667,080 اطلاعات بیشتر
مودم جیبی 360 + طرح  ورود 6 ماهه 500 گیگ
مودم جیبی 360 + طرح ورود 6 ماهه 500 گیگ

هزینه طرح:752000 تومان

هزینه نصب:20000 تومان

مالیات:69480 تومان

not rated تومان841,480 اطلاعات بیشتر