هدیه یلدای مبین نت به مشترکین فعلی ! تا 20 گیگ هدیه

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

هدیه یلدای مبین نت به مشترکین فعلی خود

در جشنواره انار مبین نت ویژه یلدا از تاریخ 28 آذر تا 30 آذر تا 20 گیگ هدیه بگیرید .

بازی کنید و هدیه بگیرید .

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران

دیدگاهی بنویسید