حراج! مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه اینترنت یکساله 360 گیک (جشنواره مهر ماه )
مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه اینترنت یکساله 360 گیک (جشنواره مهر ماه )

مبلغ مودم و سیم کارت : 3099000 تومان 

مبلغ سرویس اینترنت یکساله  : 300000 تومان 

مبلغ نهایی قبل از جشنواره  :3399000 تومان

قیمت جشنواره : 2599000 تومان

راه اندازی / ارسال : 175000 تومان 

مالیات  :249660 تومان

قابل پرداخت : 3023660 تومان

not rated تومان3,399,000 تومان2,599,000 افزودن به سبد خرید
حراج! مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه اینترنت یکساله 400 گیگ
مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه اینترنت یکساله 400 گیگ

مبلغ مودم و سیم کارت : 3099000 تومان 

مبلغ سرویس اینترنت یکساله  : 300000 تومان 

مبلغ نهایی قبل از جشنواره  :3499000 تومان

قیمت جشنواره : 3299000 تومان

راه اندازی / ارسال : 175000 تومان 

مالیات  :312660 تومان

قابل پرداخت : 3786660 تومان

5 out of 5
تومان3,499,000 تومان3,299,000 افزودن به سبد خرید
حراج! مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه بسته سه ماهه 90 گیگ
مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه بسته سه ماهه 90 گیگ

مبلغ مودم و سیم کارت : 3099000 تومان 

مبلغ سرویس اینترنت سه ماهه  : رایگان

قیمت با 800 هزار تومان تخفیف جشنواره : 2299000 تومان

راه اندازی / ارسال : 175000 تومان 

مالیات  : 222660 تومان

قابل پرداخت : 2696660 تومان

not rated تومان3,099,000 تومان2,299,000 اطلاعات بیشتر
حراج! مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه بسته شش ماهه180 گیگ
مودم MN6200 مبین نت دوال (TD-FD ) به همراه بسته شش ماهه180 گیگ

مبلغ مودم و سیم کارت : 3099000 تومان 

مبلغ سرویس اینترنت 6 ماهه : 100000 تومان 

مبلغ نهایی قبل از جشنواره : 3199000 تومان

قیمت با 800 هزار تومان تخفیف جشنواره : 2399000 تومان

راه اندازی / ارسال : 175000 تومان 

مالیات  : 231660تومان

قابل پرداخت : 2805660 تومان

not rated تومان3,199,000 تومان2,399,000 اطلاعات بیشتر
حراج! مودم mn6300 مبین نت (TD-FD) به همراه 500 گیگ اینترنت یکساله( جشنواره مهر ماه )
مودم mn6300 مبین نت (TD-FD) به همراه 500 گیگ اینترنت یکساله( جشنواره مهر ماه )

قیمت مودم  : 3899000 تومان

قیمت طرح : 300000 تومان

قیت مودم و طرح  : 4199000 تومان

قیمت جشنواره : 3399000تومان

نصب / فعالسازی : 175000 تومان

مالیات : 321660 تومان

قابل پرداخت : 3895660 تومان

not rated تومان4,199,000 تومان3,399,000 افزودن به سبد خرید
حراج! مودم mn6300 مبین نت (TD-FD) به همراه 600 گیگ اینترنت یکساله
مودم mn6300 مبین نت (TD-FD) به همراه 600 گیگ اینترنت یکساله

قیمت مودم  : 3899000 تومان

قیمت طرح : 800000 تومان

قیت مودم و سیم : 4699000 تومان

قیمت جشنواره : 3999000 تومان

نصب / فعالسازی : 175000 تومان

مالیات : 375660 تومان

قابل پرداخت : 4549660 تومان

5 out of 5
تومان4,699,000 تومان3,999,000 افزودن به سبد خرید
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei) با طرح یکساله400 گیگ
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei) با طرح یکساله400 گیگ

طرح یکساله 400 گیگ 

قیمت مودم:2699000 تومان

هزینه طرح:450000 تومان

هزینه پست/نصب  و راه اندازی :60000 تومان

مالیات : 288810  تومان

 

not rated تومان3,149,000 اطلاعات بیشتر
مودم مبین نت مدل AG3100D  با سیم کارت و طرح سه ماهه 50 گیگ ( TD-FD)
مودم مبین نت مدل AG3100D با سیم کارت و طرح سه ماهه 50 گیگ ( TD-FD)

مودم و سه ماه 50 گیگ هدیه

مودم : 1499000 تومان

قیمت طرح : رایگان

هزینه پست و فعالسازی / نصب و راه اندازی : 85000 تومان

مالیات :     142560 تومان

مبلغ قابل پرداخت : 1726560 تومان

not rated تومان1,499,000 اطلاعات بیشتر
مودم مبین نت مدل AG3100D  با سیم کارت و طرح شش ماهه 110 گیگ ( TD-FD)
مودم مبین نت مدل AG3100D با سیم کارت و طرح شش ماهه 110 گیگ ( TD-FD)

طرح شش ماهه 110گیگ ( 60 گیگ + 50 گیگ هدیه )

مودم : 1599000 تومان

قیمت طرح : 100000 تومان

هزینه پست و فعالسازی / نصب و راه اندازی : 85000 تومان

مالیات : 151560 تومان

مبلغ قابل پرداخت : 1835560 تومان

not rated تومان1,599,000 اطلاعات بیشتر
حراج! مودم مبین نت مدل AG3100D  با سیم کارت و طرح یکساله 300 گیگ ( TD-FD)
مودم مبین نت مدل AG3100D با سیم کارت و طرح یکساله 300 گیگ ( TD-FD)

طرح یکساله 300 گیگ 

مودم : 2199000 تومان

قیمت طرح : 340000 تومان

قیمت مودم و طرح : 2539000

قیمت جشنواره :2199000

هزینه پست و فعالسازی / نصب و راه اندازی : 85000 تومان

مالیات : 205560 تومان

قابل پرداخت : 2489560 تومان

not rated تومان2,539,000 تومان2,199,000 اطلاعات بیشتر