مودم مبین نت مدل AG3100D  با سیم کارت و طرح سه ماهه 50 گیگ ( TD-FD)
مودم مبین نت مدل AG3100D با سیم کارت و طرح سه ماهه 50 گیگ ( TD-FD)

مودم و سه ماه 50 گیگ هدیه

مودم : 1499000 تومان

قیمت طرح : رایگان

هزینه پست و فعالسازی / نصب و راه اندازی : 85000 تومان

مالیات :     142560 تومان

مبلغ قابل پرداخت : 1726560 تومان

not rated تومان1,499,000 اطلاعات بیشتر
مودم مبین نت مدل AG3100D  با سیم کارت و طرح شش ماهه 110 گیگ ( TD-FD)
مودم مبین نت مدل AG3100D با سیم کارت و طرح شش ماهه 110 گیگ ( TD-FD)

طرح شش ماهه 110گیگ ( 60 گیگ + 50 گیگ هدیه )

مودم : 1599000 تومان

قیمت طرح : 100000 تومان

هزینه پست و فعالسازی / نصب و راه اندازی : 85000 تومان

مالیات : 151560 تومان

مبلغ قابل پرداخت : 1835560 تومان

not rated تومان1,599,000 اطلاعات بیشتر
مودم مبین نت مدل AG3100D  با سیم کارت و طرح یکساله 230 گیگ ( TD-FD)
مودم مبین نت مدل AG3100D با سیم کارت و طرح یکساله 230 گیگ ( TD-FD)

طرح یکساله 230 گیگ 

مودم : 1499000 تومان

قیمت طرح : 300000 تومان

هزینه پست و فعالسازی / نصب و راه اندازی : 85000 تومان

مالیات : 169560 تومان

قابل پرداخت : 2053560 تومان

not rated تومان1,799,000 افزودن به سبد خرید
مودم یوتل ( utel ) مبین نت به همراه سیم کارت FD ) 360 ) و طرح یک ساله 150  گیگ
مودم یوتل ( utel ) مبین نت به همراه سیم کارت FD ) 360 ) و طرح یک ساله 150 گیگ

طرح یکساله 150 گیگ

مودم:1299000 تومان

هزینه طرح: 200000 تومان

هزینه نصب یا پست و راه اندازی :85000 تومان

مالیات: 142560 تومان

قابل پرداخت : 1726560 تومان

not rated تومان1,499,000 افزودن به سبد خرید
مودم یوتل مبین نت MN4200 (L443 ) با سه ماه 30 گیگ اینترنت هدیه
مودم یوتل مبین نت MN4200 (L443 ) با سه ماه 30 گیگ اینترنت هدیه

مودم و طرح سه ماهه 30  گیگ هدیه

مودم:1299000 تومان

هزینه طرح: رایگان

هزینه نصب یا پست و راه اندازی :85000 تومان

مالیات:124560 تومان

قابل پرداخت : 1508560 تومان

not rated تومان1,299,000 اطلاعات بیشتر
مودم یوتل مبین نت MN4200 (L443 ) با سیم کارت مبین نت و شش ماه 90 گیگ اینترنت
مودم یوتل مبین نت MN4200 (L443 ) با سیم کارت مبین نت و شش ماه 90 گیگ اینترنت

طرح شش ماهه 90گیگ ( 60 گیگ + 30 گیگ هدیه )

مودم:1299000 تومان

هزینه طرح:100000 تومان

هزینه نصب یا پست و راه اندازی :85000 تومان

مالیات:133560 تومان

قابل پرداخت : 1617560 تومان

not rated تومان1,399,000 اطلاعات بیشتر