آغازجشنواره فروش ویژه 99/9/9

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

به اطلاع همراهان توسعه ارتباطات کیا میرساند از 99/9/9 تا پایان آخرین پاییز قرن با شروع جشنواره 99/9/9 مودم ها ی آنلاک در فروشگاه با تخفیف عرضه می گردد . شما دوست گرامی می توانید با ورود به فروشگاه انواع … Continued

ترافیک رایگان سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها برای مشترکین مبین‌نت

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

شرکت ارتباطات مبین نت به منظور بهبود خدمات بهتر به دانشجویان ، ترافیک سامانه‌های آموزشی دانشگاه‌ها را برای مشترکین خود رایگان کرد. شما مشترک گرامی مبین نت میتوانید ، با ترافیک رایگان در ترم جاری به سامانه‌ مراکز دانشگاهی و آموزشی دانشگاه خود مراجعه نموده و از محتواهای آموزشی آن با ترافیک رایگان استفاده کنید .