افزایش تعرفه های ورود مبین نت

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

طرحهای ورود ویژه مشترکین جدید مبین نت طبق بخشنامه شرکت ارتباطات مبین نت از ابتدای مرداد ماه تغییر کردند .

براین اساس طرحهای اولیه حدودا مبلغ دویست تا دویست و سی هزار تومان افزایش داشته اند که طبق اعلامیه مبین نت بابت تفاوت قیمت مودم می باشد و این تفاوت قیمت بر روی مودمهای یوتل MN4200 و AG3100D معروف به KZ می باشد .

جدول تغییرات به شرح ذیل هستند :

نوع مودم زمانحجم قبلیحجم جدیدقیمت قبلیقیمت جدیدمبلغ تفاوت
یوتل MN42003303011190001299000180000
یوتل MN42006609011990001399000200000
یوتل MN42001212015012990001499000200000
AG3100D3505012690001499000230000
AG3100D610011013690001599000230000
AG3100D1220023015690001799000230000
تعرفه های طرحهای مبین نت

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران

مبین نت">

دیدگاهی بنویسید