تغییر طرح های تمدید مبین نت

ارسال شده در: وبلاگ مبین نت اصفهان | 0

تغییر طرحهای تمدید مبین نت از نیمه ادیبهشت

طبق بخشنامه شرکت مبین نت طرحهای تمدید مبین نت بالاخص طرحهای فقط ویژه مشترکین TD ، از نیمه اردیبهشت تغییر یافته اند . جهت اطلاع از آخرین طرحهای تمدید به لینک طرحهای تمدید مبین نت مراجعه کنید .

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران

مبین نت">

دیدگاهی بنویسید