طرح یکساله مبین نت 600 گیگ با مودم امانی موجود شد!

ارسال شده در: TD-LTE مبین نت | 0

طرح یکساله مبین نت با 600 گیگترافیک بین الملل بر روی سرویسهای td-lte مبین نت از اول ماه جاری فعال و در قسمت فروشگاه قابل دسترسی و خرید است . در این طرح هزینه سرویس اینترنت مبین نت مبلغ 849000 تومان می باشد که به همراه مودم امانی TD-LTE عرضه می شود . با توجه به مبلغ بیعانه مودم به مبلغ 1150000 تومان مبلغ کل سرویس با مودم 1999000 تومان میشود و با توجه به هزینه نصب و مالیت کل پرداختی مشترک برای طرح یکساله مبین نت مبلغ 2119010 تومان خواهد بود .

با توجه به محدود بودن مودم هر جه سریعتر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنید .

دیدگاهی بنویسید