هزینه نصب مودم مبین نت افزایش یافت

طبق ابلاغیه شرکت مبین نت هزینه نصب مودم مبین نت از تاریخ 1400/02/08 به مبلغ 60 هزار تومان افزایش می یابد . لازم به توضیح است هزینه نصب قبل از این مبلغ 50 هزار تومان بود که با توجه به افزایش هزینه های نیرو وهمین طور ایاب و ذهاب در سال جدید ، هزینه نصب مودم مبین نت نیز افزایش یافت .

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران

دیدگاهی بنویسید