توجه فرمایید : در طرحهای فوق دو طرح تمدید سرویس مبین نت ، یکماهه 100 گیگ و یکساله 1000 گیگ تنها مختص مشترکین TD-LTE مبین نت بوده و برای مشترکین FD یا 360 قابل خرید نمی باشد .

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران