مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei ) با طرح سه ماهه 180 گیگ + اشتراک رایگان فیلیمو
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei ) با طرح سه ماهه 180 گیگ + اشتراک رایگان فیلیمو

طرح سه ماهه 180 گیگ ( 90 گیگ روزانه + 90 گیگ شبانه )

بیعانه مودم:1450000 تومان

هزینه طرح:249000 تومان

هزینه نصب یا پست و فعالسازی:60000 تومان

مالیات : 27810 تومان

+ یک ماه اشترایک رایگان فیلیمو

not rated تومان1,786,810 اطلاعات بیشتر
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei) با طرح شش ماهه 360 گیگ + اشتراک رایگان فیلیمو
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei) با طرح شش ماهه 360 گیگ + اشتراک رایگان فیلیمو

طرح شش ماهه 360 گیگ ( 180 گیگ روزانه + 180 گیگ شبانه )

بیعانه مودم:1450000 تومان

هزینه طرح:349000 تومان

هزینه نصب:60000 تومان

مالیات: 36810 تومان

+ یک ماه اشترایک رایگان فیلیمو

not rated تومان1,895,810 اطلاعات بیشتر
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei) با طرح یکساله 600 گیگ + اشتراک رایگان فیلیمو
مودم رومیزی TD-LTE مبین نت مدل b612 هواوی (huawei) با طرح یکساله 600 گیگ + اشتراک رایگان فیلیمو

طرح یکساله 600 گیگ ( 300 گیگ روزانه + 300 گیگ شبانه )

یعانه مودم:1450000 تومان

هزینه طرح:549000 تومان

هزینه نصب:60000 تومان

مالیات:54810 تومان

+ یک ماه اشترای رایگان فیلیمو

 

not rated تومان2,113,810 افزودن به سبد خرید