توجه فرمایید : در طرحهای فوق طرحهای ستاره دار تمدید سرویس مبین نت ، تنها مختص مشترکین TD-LTE مبین نت بوده و برای مشترکین FD یا 360 قابل خرید نمی باشد .

توسعه ارتباطات کیا عاملیت مبین نت در ایران