شرایط عمومی سرویسهای مبین نت از جمله ساعت شبانه مبین نت ، هزینه نصب و مالیات و .. به شرح ذیل می باشد :

  • در قیمت‌ها سهم مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) محاسبه نشده است
  • هزینه‌ نصب مودم در تمامی شهرهای تحت پوشش TD-LTE مبین نت 300000  ریال است که هنگام نصب دریافت می‌شود.
  • ساعت استفاده طرحهای شبانه از 2 الی 7 بامداد می باشد
  •  استفاده از حجم شبانه رایگان، تنها در صورت فعال بودن طرح اشتراکی و عدم اتمام حجم ترافیک روزانه امکان‌پذیر است.