شرایط عمومی سرویسهای مبین نت از جمله ساعت شبانه مبین نت ، هزینه نصب و مالیات و .. به شرح ذیل می باشد :

  • در قیمت‌ها سهم مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) محاسبه نشده است
  • هزینه‌ نصب مودم در تمامی شهرهای تحت پوشش TD-LTE مبین نت 1750000ریال در سال 1402 است که هنگام نصب دریافت می‌شود.
  • ساعت استفاده طرحهای شبانه مبین نت قبلا ازساعت 2 الی 7 بامداد بود که در حال حاضر از سال 99 طرح شبانه مبین نت حذف شده است و مبین نت تا اطلاع ثانوی طرح شبانه ندارد .
  •  استفاده از حجم شبانه رایگان، تنها در صورت فعال بودن طرح اشتراکی و عدم اتمام حجم ترافیک روزانه امکان‌پذیر بود.