کلیه اصول و قوانین سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی، تجارت الکترونیک و حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد و
کاربران موظف به رعایت کلیه قوانین می باشند. چنانچه در آینده در قوانین مندرج، رویه ‏‌ها و سرویس ‏‌ها تغییراتی ایجاد
شود، دراین صفحه منتشر و به روز رسانی خواهد شد و استفاده مستمر شما از سایت به معنی توافق و پذیرش هر گونه
تغییر می باشد.